žiužis

žiužis
2 žiùžis sm. (2), žiužỹs (4) 1. vk. ugnis, karštis: Neimk, Beniuk, žiužỹs Grš. 2. pikčiurna: Geras žiùžis iš tavę Gdl. Neik tu prie jo, matai – žiužỹs Snt. Kaip žiužỹs – nė prieit prie jo negalì Snt. Kas tokį žiùžį gali užaugyt Grš.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • žiužis — žiúžis dkt. Žaidėjas pàėmė žiùžį …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • žiužis — 1 žiùžis sm. (2) BŽ138, DŽ, NdŽ, KŽ, DūnŽ; Rtr, žiužỹs (4) E(Pn), KŽ 1. susuktas skarinys mušti (ppr. žaidžiant): Žiùžis yra susuktas iš skaros J. Nevyk žiùžį kietai – skaudus būs Šll. O tas [Užgavėnių žydas] su kepure tokia paaukštinta tura… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bindžikas — biñdžikas sm. (1), bindžìkas (2) susuktas skuduras su mazgu mušti (žaidžiant), žiužis: Neša žiužė biñdžiką, biñdžiką; kas nenori su juo gaut, tai tas turi greit keliaut (žaidžiant dainuojama) Gs. ║ šiaip įrankis mušti: Gausi, vaike, biñdžikų …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • burbuliukas — burbuliùkas sm. (2) 1. bot. burbulis (Trollius europaeus): Apie jo sodybą burbuliùkai auga, dar senelio sodinti Slč. Eikiam, sesės, į kalnelį burbuliùkų pasiskinti Krp. 2. prk. degtinės stiklelis: Na, dar po vieną burbuliùką išmesim, ar ką!… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dudė — dùdė sf. (2) 1. Š, Mšk toks pantis, vartojamas naktigonių, žaidžiant tokį žaidimą, žiužis: Į ratą susėda, par kojas eina – ta dùdė Sk. 2. scom. plg. dūda 10: Eik, tu dude, ką čia niekus plepi! Rdm. ◊ dùdę mùšti Sk žaisti tokį žaidimą …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lauminėsena — laũminėsena sf. (1) žr. lauminėjimas 1: Kitos linksmybės jaunuomenės, apei kurias jau didumą minavojau, buvo ritinis, pilynė, suopynė, stutės, tabalai, žiužis ir lauminėsena, kurios ne vien linksmino, bet dar pratino juos gyvuman ir skudruman… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ožkapilė — ožkapìlė sf. (2) DŽ toks žaidimas, žiužis: Pailsę bildu bildu susmukom į trobą ir pradėjom su ožkapile terlioties M.Valanč. ◊ ožkapìlę dègti Užv; Žem toks žaidimas (žiužį mušti). ožkapìlę pakùrti išlupti kailį: Aš tau tokią ožkapìlę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasturka — ×pasturka (sl.) sf. susuktas rankšluostis, žiužis; plg. pastaranka 1: Žaidėjai sustoja ratu, vienas eina aplinkui ir nešasi pasturką LTR(Kp) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pilynė — ×pìlynė (plg. l. piła) sf. (1) NdŽ, Krtn, pỹlynė (1) Skd, Grg, pỹlinė (1), pìlinė (1); SD250, Q67, Lex229, CI229, R51, Sut nuveltas ar guminis sviedinys, kamuolys: Še, tau pỹlynę nupirkau Skuode Ms. Mesk man pilynę! Rs. Iš plaukų nuvelta… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suopynė — suõpynė sf. (1) NdŽ, Akm, Rt, Als, Krtn, Sr, suopynė (1) Kv; Lks, Lž, Lkž sūpuoklės, sūpynės: Pasiek suõpynę, pasisuopuosma KlvrŽ. Iškrito iš suõpynės Vkš. Par Velykas pasidirbsma suõpynę Vkš. Liuob prisiriš visokių suõpynių i iškris, i… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”